F.1 akció – Projektmenedzsment és a projekt-előrehaladás (adminisztratív, műszaki és pénzügyi) monitoringja

A projekt megfelelő működésének, a feladatok sikeres megvalósításának biztosítása érdekében a jól képzett és jól felkészült projektmenedzsment csapat állt fel. A projekt indító találkozójára 2013. szeptember 2-án került sor. A közbeszerzést követően a külső projektmenedzser aktív részvételével folytatódik a projekt. 

F.2 akció – Irányító Bizottság (Steering Committee)

A projekt irányító Bizottsága az alábbiak szerint ülésezett:

2013. szeptember 2. - megalakulás, működési rend kialakítása

2014. április 11. - döntés szerződésmódosítás kezdeményezéséről (tervezési feladatok csúszása miatt)

2015. január 28. - tájékoztatás a 2014. évben elvégzett feladatokról, a 2015. évi munkaterv elfogadása, engedélyek beszerzésének felgyorsítása

2015. július 6. - döntés a természetmegőrzési akciók két ütemben történő végrehajtásáról, a 2015. évben benyújtandó jelentés előkészítéséről

2016. február 4. - tájékoztatás a 2015. évben elvégzett feladatokról, a 2016. évi munkaterv elfogadása, a tanösvény létesítéséhez szükséges döntések meghozatala

2016. november 7. - tájékoztatás a projekt időtartamának esetleges meghosszabbításával kapcsolatos teendőkről, a 2017-ben beadandó jelentésről.

2017. január 16. - tájékoztatás a 2016. évi feladatok teljesüléséről, a 2017. évi munkatervről

2017. március 17. - döntés a nemzetközi konferencia időpontjáról, tájékoztatás a projekt időtartamának esetleges meghosszabbításával kapcsolatos feladatokról, tájékoztatás az előrehaladási jelentéssel kapcsolatos határidőkről és teendőkről, a soron következő helyszíni szemléről.

F.3 akció – Tréningek, műhelyfoglalkozások a kedvezményezettek dolgozói részére

Az első oktatásra 2013. december 5-én került sor. A második oktatás 2014. március 21-én zajlott le.

F.4 akció – Kapcsolatteremtés és –ápolás más LIFE és/vagy nem-LIFE projektekkel

 • Első alkalomként 2013. október 14-15-én Bugyiban megrendezett özönnövények irtásával kapcsolatos szemináriumon vett részt a KASZÓ Zrt.
 • 2014. június 24-én Hajdúhadházon zajlott egy tervezett LIFE pályázattal kapcsolatos megbeszélés, ahol a KASZÓ Zrt. képviseltette magát, mint meghívott érintett.
 • 2015. március 24-26-án Túrkevén került megrendezésre a XII. Természetvédelmi Szeminárium, ahol a NAIK-ERTI és a KASZÓ Zrt. munkatársai részt vettek az előadásokon, valamint Szalai Kitti bemutatta a KASZÓ-LIFE pályázatot a LIFE szekcióban.
 • 2015. április 24-én Tarnaszentmiklóson, a „Kék vércse védelme a Kárpát-medencében” című LIFE projekt keretében került megrendezésre a kihajtási ünnep, ahol a NAIK-ERTI és a KASZÓ Zrt. egy-egy munkatársa vett részt és kapott tájékoztatást a pályázatról.
 • 2015. szeptember 17-én egy spanyolországi intézmény kereste meg az Erdőgazdaságot, hogy a tervezett pályázatukhoz adjon támogató nyilatkozatot. A nyilatkozat elküldésre került, a jövőben együttműködést alakíthat ki a két szervezet.
 • 2016.03.31-én Pilisszentkereszten jelen voltak a KASZÓ Zrt. képviselői egy workshopon, ahol a LIFE pályázatok tapasztalatait osztották meg egymással a résztvevők.
 • 2016.04.19-21. között Budapesten került megrendezésre egy nemzetközi konferencia az özönnövény irtásról. Első két nap előadásokat tartottak, harmadik nap terepi program volt a Turjánvidék LIFE pályázat bemutatása céljából.
 • 2016.04.28-án a Natura 2000 hálózattal kapcsolatban került megrendezésre egy kerekasztal megbeszélés a LIFE in Forests pályázat keretében, ahol lehetőség volt a KASZÓ-LIFE projekt bemutatására.
 • 2016.09.08-án újra a támogató nyilatkozatunkat kérte a fentebb említett spanyol intézmény pályázatuk ismételt beadásához.
 • 2016.09.13-15 között zajlott le az első külföldi látogatás Ausztriában.
 • 2017.03.20-22 Élő Erdő Konferencia Sopronban a LIFEinFORESTS rendezésében
 • 2017.03.21. A projekt bemutatása Budapesten víz és erdő témájú fórumon
 • 2017.03.23. Vizes élőhelyek megóvása Szombathelyen előadás a KASZÓ-LIFE projektről

F.5 akció – Könyvvizsgálat

F.6 akció – LIFE utáni természetvédelmi terv

F.7 akció – A LIFE és KEOP projektek közötti lehetséges szinergiák

A KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026 számú pályázat 2015. június 15-én sikeresen lezárult.