A projekt alapvető célja a talajvízszint csökkenésének megállítása, a folyamat visszafordítása.

Az akciók kidolgozásánál az elmúlt évek hibáit tekintettük át, amelyek a talajvízszintre negatív hatással lehettek. A hibákat feltárva próbáltunk olyan akciókat találni amelyek megvalósulása esetén minél hatékonyabban és eredményesebben tudunk fellépni a kialakult negatív folyamattal szemben egy erdőgazdaság lehetőségei és a természetes környezet keretei között.

A C1-C6 akciók által a területre eső csapadék, és ide folyó talajvíz helyben tartására törekszünk. Műtárgyak beépítésével a lehullott csapadék további sorsát tudjuk szabályozható módon, a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve befolyásolni. Az által, hogy az összefolyt vizeket a megfelelő helyeken visszatartjuk, azt eredményezi, hogy hosszabb ideig marad magasabban a talajvíz szintje, kedvezőbb élőhelyi feltételeket biztosítva a célállományoknak. Ezáltal megakadályozzuk az enyves éger és magas kőris ligeterdők visszaszorulását, a területen terjedő invazív növényfajok számára kedvezőtlen állapot marad fenn, ezzel gátat szabva azok elterjedésének. A magasabb talajvízszint lehetetlen életkörülményeket biztosít a pajor számára is, csökken a fertőzött területek aránya, és a fertőzöttség intenzitása.

A C7 akció, a feltáró utak felújítása közvetve szolgálja az alapvető probléma megszüntetését. Megfelelő állapotú utak hiányában pont a projekt szempontjából oly kritikus, csapadékos időszakokban válik kérdésessé a projekterület megközelítése, a műtárgyak megfelelő kezelése. A C7 akció célja, hogy a C6 akció megvalósítását és fenntartását elősegítse, tehát hozzájárul a terület degradálódásának megállításához, visszafordításához.

Annak érdekében, hogy eredményesen tudjuk felvenni a „harcot” az invazív fajokkal szemben, nem elég azok életkörülményeit ellehetetleníteni. A területen már jelen lévő egyedeket is vissza kell szorítani, így megakadályozva azok továbbszaporodását, felszámolva a veszélyforrást, hogy kiszorítsa az értékes, védendő növényfajokat. A C8 akció ezt célozza meg.