E.1 akció – Online kommunikáció

A projekt holnapja tartalmazza a projekt bemutatását, naprakész információkat az előrehaladásról (fényképekkel ellátva), letölthető, nyilvános projektdokumentumokat (pl. brosúrák, térképek) és digitális projektkönyvtárat. A honlap magyar és angol nyelven elérhető, évi 1.000 látogatót tervezünk. Az online kommunikációt magyar-angol nyelvű elektronikus hírlevelek kiküldésével tervezzük erősíteni.

Végrehajtás időszaka: 2013. szeptember – 2018. augusztus 

E.2 akció – Sorompók, információs és hirdetőtáblák kihelyezése

Körülbelül 20 figyelmeztető tábla és útjelző kihelyezését tervezzük a projektterület főbb útjainál, kereszteződéseknél. A táblák figyelmeztetnek az engedély nélküli átjárásra, valamint információkat közölnek a projektről. Emellett 8-10 sorompó kerül a projektterület közutakról elérhető útelágazásaihoz olyan illegális, a környezetben kárt okozó tevékenységek megakadályozására, mint a szemétlerakás, illetve gépjárművel és motorkerékpárral való engedély nélküli behajtás.

Végrehajtás időszaka: 2013. november – 2013. december 

E.3 akció – Tanösvény kialakítása

A Kűvölgyi-tó környezetében tanösvényt tervezünk, aminek célja, hogy az ide látogatók bepillantást nyerhessenek a tartamos és fenntartható erdőgazdálkodásba, amelyben teret nyer a természetvédelem is. A tanösvény a tervek szerint 10 állomásból áll, ezeket erdei ösvény köti össze, amelyen csak gyalogosforgalom zajlik. A tanösvény kialakítása során a meglévő erdei utakra, nyiladékokra támaszkodunk. Egy-egy állomáson különféle védett növények, állatok és élőhelyek képeit tartalmazó, erdőgazdálkodási ismereteket biztosító információs tábla segíti majd a megértést. A tanösvény hossza kb. 960 m, két pihenőhely kialakítása is tervezett.

Végrehajtás időszaka: 2015. október – 2016. március 

E.4 akció – Média feladatok

A média-megjelenések hozzájárulnak a projekt széles körben való megismeréséhez és felhívják a figyelmet a környezetvédelmi témákra, beleértve a Natura 2000 területeket és LIFE+ programot. Mintegy 30 újságíróval tervezzük a kapcsolatfelvételt, amelynek eredményeképpen erőteljes sajtókommunikáció valósulhat meg. Három alkalommal tervezünk sajtótájékoztatót (az 1., 3. és 5. évben),melyek során a sajtó munkatársait megismertetjük a projektterülettel, a tevékenységek okozta pozitív változásokkal. A média-megjelenéseket az alábbiakkal írhatjuk le:

  • 20 db sajtóközlemény
  • 3 db újságcikk az országos sajtóban
  • 10 db újságcikk a helyi sajtóban
  • 10 db szakmai újságcikk
  • 20 db internetes újságcikk
  • 3 TV hír
  • 3 rádió hír

Végrehajtás időszaka: 2013. szeptember – 2018. augusztus 

E.5 akció – Információs anyagok publikálása

A nyilvánosság tájékoztatása érdekében brosúrákat (1.000 db), a projektet és a projekt területet ismertető anyagokat (1.000 db), információs térképeket (1.000 db) készítünk.

Végrehajtás időszaka: 2015. október – 2018. június 

E.6 akció – Lakossági fórumok

A nyilvánosság bevonására a projekt végrehajtása során három alkalommal kerül sor lakossági fórum keretében. A lakosság tájékoztatása a 2013. III. negyedévében, 2015. II. negyedévében, 2018. II. negyedévében, alkalmanként legalább 25-25 fő részvételével valósul meg a tervek szerint. A lakossági fórumokon az érintettek tájékoztatást kaphatnak a projekt hasznáról és paramétereiről, a projekt által érintett területről, valamint szórólapok és brosúrák kerülnek szétosztásra. A civil szervezetek értékes adalékokkal szolgálhatnak számos akció tervezésében, és ötleteket adhatnak a projektterület projekt utáni kezeléséhez is.

Végrehajtás időszaka: 2013. III. negyedév – 2018. II. negyedév 

E.7 akció – Vezetett túrák

A nagyközönség számára – a pozitív attitűd kialakítása és javítása érdekében – olyan vezetett túrák megtartását tervezzük, amelyek során bemutatjuk a projekt és az ott található természeti értékeket, ismertetjük a projekt beavatkozásainak környezetre gyakorolt pozitív hatásait. A területet jól ismerő túravezető feladata a természetvédelmi akciók és a terület természeti értékeinek bemutatása. Az elsősorban közeli iskolákat és önkormányzatokat, valamint az állami természetvédelmi szervezeteket célzó események a média bevonásával kerülnek megrendezésre. A projekt időtartama alatt három vezetett túrát tervezünk (összesen legalább 150 résztvevővel).

Végrehajtás időszaka: 2016. június – 2018. június 

E.8 akció – Layman jelentés

A nyilvánosság, azaz a nem szakemberek számára is könnyen érthető és értelmezhető módon készítünk összefoglalót a projekt kedvezményezettjeiről, a projekt hátteréről, valamint annak megvalósítása hatásairól. A LIFE+ projektek esetében kötelezően készítendő dokumentum célja a tájékoztatás – nem szakembereknek szól. A jelentés 500 példányban készül angol-magyar nyelven, amiket a hasonló LIFE+ projektek, a helyi önkormányzatok, az iskolák, könyvtárak, látogatók, illetve a kedvezményezettek részére juttatunk el.

Végrehajtás időszaka: 2018. április – 2018. június 

E.9 akció – Projekt utáni kommunikációs terv

Az akció keretében dolgozzuk ki a projekt lezárását követő időszak kommunikációs tervét a projekt környezetvédelmi és gazdasági eredményeiről, az akciók hosszú távú hasznáról, és a végrehajtás során alkalmazott legjobb gyakorlatokról. Ennek során építünk a projektkommunikáció tapasztalataira és más LIFE+ projektek hasonló dokumentumaira, megtervezzük a kommunikáció lehetséges külső forrásait is. A projekt utáni kommunikációs terv fókuszában a projekt környezetvédelmi és gazdasági eredményei, a természet-megőrzési akciók hosszú távú eredményei és hatásai, az alkalmazott legjobb gyakorlatok, valamint a környezetvédelmi irányelvekkel, jogszabályokkal való relevancia állnak.

Végrehajtás időszaka: 2018. április – 2018. június 

E.10 akció – Nemzetközi konferencia

A projekt során elért eredmények szakmai körökben való elterjesztése érdekében nemzetközi konferencia és szeminárium megtartását tervezzük Nagykanizsán legalább 20 fő részvételével a természet-megőrzési akciókat követően, 2017. szeptemberében. Ennek során a projekteredmények bemutatására, illetve a „best practice” jellegű tapasztalatok megosztására kerül majd sor. A meghívottak között nemzetközi szakértők, környezetvédelmi hatóságok és környezetvédelmi tisztek (környezetvédelmi szakértők és természettudományi szakemberek, minisztériumi szakértők, környezetvédelmi hatóságok, civil szervezetek) lesznek. A kétnapos konferencia első napján plenáris ülésekre, második napján tereplátogatásra kerül sor.

Végrehajtás időszaka: 2017. április – 2017. szeptember